Nopea toimitus  +358 40 760 0428  info@helmentaikaa.fi  Siirry kaupasta kotisivuilleni
Skip to content

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Helmen Taikaa Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Helmen Taikaa
Y-tunnus: 2372782-7
Verkkosivut: www.helmentaikaa.fi
Osoite: Suopursuntie 3 A 5, 66530 Koivulahti
Puh. 040-7600428
Sähköposti: info@helmentaikaa.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jessica Aspnäs
Osoite: Suopursuntie 3 A 5, 66530 Koivulahti
Puh. 040-7600428
Sähköposti: info@helmentaikaa.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Helmen Taikaa asiakkaista asiakasrekisteri. Yhteystietoja kerätään tiedotusta ja tilastointia varten sekä verkkokauppatilausten lähettämistä varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään:

Asiakkaiden yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

5. Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaamme asiakkaaksi. Rekisteröityminen ei ole tilauksen kannalta pakollista.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Helmen Taikaa ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.