Nopea toimitus  +358 40 760 0428  info@helmentaikaa.fi  Siirry kaupasta kotisivuilleni
Skip to content

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterin nimi

Helmen Taikaa Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Helmen Taikaa
Y-tunnus: 2372782-7
Verkkosivut: www.helmentaikaa.fi
http://kauppa.helmentaikaa.fi/
Osoite: Kunintie 5, 66580 Kuni
Puh. 040-7600428
Sähköposti: info@helmentaikaa.fi

2.1 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Jessica Aspnäs
Osoite: Kunintie 5, 66580 Kuni
Puh. 040-7600428
Sähköposti: info@helmentaikaa.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Helmen Taikaa asiakkaista asiakasrekisteri. Yhteystietoja kerätään tiedotusta ja tilastointia varten, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä varten, asiakassuhteiden ylläpitämiseen sekä verkkokauppatilausten lähettämistä varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään:

Asiakkaan yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköposti) sekä asiakkaan itse antamat muut tiedot.

5. Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaamme asiakkaaksi tai tilatessaan tuotteita. Rekisteröityminen ei ole tilauksen kannalta pakollista.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä palomuurilla suojatulla palvelimella. Helmen Taikaa ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.